Drogy

Na stránce najdete informace o těchto návykových látkách:

Heroin

chemický vzorec heroinu Chemický název: (5?,6?)-7, 8-Didehydro-4, 5-epoxy-17-methylmorfinan-3, 6-diol diacetát
Alternativní názvy: heroin, diamorfin, acetomorfin
Sumární vzorec: C21H23NO5
Molární hmotnost: 369,411
Molární objem: 273,6 ± 5,0 cm3
Látkové složení: C(68,28%), H(6,28%), N(3,79%), O(21,66%)
Bod tání: 243-244°C (hydrochlorid monohydrát)
Hustota: 1,34 ± 0,1 g.cm-3
Index lomu: 1,628 ± 0,03
Účinky: povznese, příjemně uklidňuje, vzniká fyzická závislost, roste tolerance (organismus vyžaduje stále vyšší dávku drogy - z počátečních 10 mg až na 1 g i vice denně)
doba účinnosti: 8 - 10 hodin


Kofein

chemický vzorec kofeinu Chemický název: 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purin-2,6-dion
Alternativní názvy: 1,3,7-trimethylxanthin; methyltheobromin; guaranin; thein; tein; kafein
Sumární vzorec: C8H10N4O2
Molární hmotnost: 194,191
Molární objem: 133,3 ± 7,0 cm3
Látkové složení: C(49,48%), H(5,19%), N(28,85%), O(16,48%)
Bod tání: 238°C
Bod sublimace: 178°C (prakticky již od 160-165°C)
Hustota: 1,45 ± 0,1 g.cm-3
Index lomu: 1,679 ± 0,05
Vzhled: Krystalky jehlicovité, hedvábně lesklé, lehké, zpravidla plstnatě sdružené, nebo prášek krystalický, bílý; bez zápachu; chuti slabě hořké; za vyšší teploty sublimuje
Poznámky: Purinový derivát kofein je obsažen v kávě (Coffea arabica), v čaji (Camellia thea), v kakau (Theobroma cocao), v kole (Cola acuminata), v maté (Ilex paragueyensis) a v guaraně (Paullinia cupana), vesměs v rostlinách, které jsou již velmi dávno pro svůj obsah kofeinu lidem znány, a ani moderním systematickým průzkumem mnoha tisíc druhů se nepodařilo přidat k ním nějakou rostlinu novou. Kofein má silnější centrální stimulační účinek než ostatní methylxanthiny. Stimuluje integrační činnost mozkové kůry, zvláště vyšší nervovou činnost.

Kokain

chemický vzorec kokainu Chemický název: [1R-(exo,exo)]-3-(benzoyloxy)-8-methyl-8-azabicyclo [3.2.1]octane-2-carboxylic acid methyl ester
Alternativní názvy: 3beta-hydroxy-1alphaH, 5alphaH-tropane-2beta-carboxylic acid methyl ester benzoate; 2beta-carbomethyoxy-3beta-benzoxytropane, ecgonine methyl ester benzoate
Sumární vzorec: C17H21NO4
Molární hmotnost: 303,36
Bod tání: 195°C (hydrochlorid)
Poznámky: Kokain je alkaloid z Erythroxylon coca a jiných rostlin čeledi Erythroxylaceae. Působí lokálně anesteticky, vazokonstrikčně a sympatomimeticky. Mydriáza po kokainu má zcela jiný mechanismus než po atropinu, ačkoliv je kokain s atropinem po chemické stránce velmi příbuzný (zde se jedná o mydriázu vlivem kontrakce musculus dilatator iridis). Má centrální excitační a euforizující účinky, vyšší dávky vedou k neklidu, křečím, k smrti může při otravě dojít vlivem paralýzy dýchacího centra. Velmi nebezpečná je možnost vzniku závislosti. Prognóza kokainismu je horší než prognóza morfinismu. Kokain se dobře vstřebává sliznicemi, p.o. je takřka neúčinný. Smrt může způsobit dávka 0,2 až 1 g p.o..
Účinky: navodí dobrou náladu, zaktivizuje vzniká psychická závislost, navozuje stavy toxické psychózy doba účinnosti: 1/2 hod

Nikotin

chemický vzorec nikotinu Chemický název: (S)-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridin
Alternativní názvy: 1-methyl-2-(3-pyridyl)pyrrolidine; ß-pyridyl-alpha-N-methylpyrrolidine
Sumární vzorec: C10H14N2
Molární hmotnost: 162,23
Poznámky: Nikotin, strukturně poměrně jednoduchý alkaloid z Nicotiana tabacum a N. rustica. Charakterizuje se jako centrální gangliomimetikum (psychoanaleptikum). Stimuluje CNS až do vyvoláni křečí, velmi vysoké dávky mají depresivní účinek a mohou přivodit smrt zástavou dechu. Periferně vyvolává vázokonstrikci, zvyšuje žaludeční sekreci, stimuluje peristaltiku a má antidiuretický účinek. Při akutní otravě jsou zornice nejdříve zúženy, později rozšířeny, postižený je bledý, trpí sliněním, má průjem, při vážnější otravě je přítomna bradykardie, poruchy vědomi a křeče, v těžkých případech nepravidelné dýchání a v hlubokém bezvědomí může nastat smrt. Jako příznaky chronické otravy se uvádějí bolesti hlavy, nechutenství, poruchy srdeční činnosti, u žen častější výskyt gynekologických onemocněna a potraty. Obraz chronické otravy nikotinem není určitý a v popisech se směšuje s účinky kouření (s tabakismem), při kterém přistupuje ještě vliv oxidu uhelnatého, dehtu, někdy i arsenu a řady jiných látek, a s účinky inhalace tabákového prachu, při kterém je kromě nikotinu třeba přihlédnout i k dráždění respiračního systému, jako k němu dochází v každém prašném prostředí. S větší jistotou lze z těchto komplexních účinků přisoudit samému nikotinu jen poškození, která jsou důsledkem jeho vázokonstrikčního účinku, a poškození myokardu, na němž se u kuřáků podílí hlavně s oxidem uhelnatým. Kancerogenita samotného nikotinu prokázána není. Nikotin se dobře vstřebává sliznicemi i kůži. U lidi i u zvířat dochází rychle k návyku a vyvíjí se značná tolerance. Ačkoliv jsou abstinenční příznaky celkem bezvýznamné, je tabakismus nesnadno léčitelnou toxikománií.

THC

chemický vzorec THC Chemický název: tetrahydro-6, 6, 9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
Alternativní názvy: THC; delta-9-tetrahydrocannabinol; delta-1-tetrahydrocannabinol
CAS: 1972-08-3
Sumární vzorec: C21H30O2
Molární hmotnost: 314,47
Bod varu: 200°C
Koeficient lipofility: krysa p.o. 1270 mg/kg (samec), 730 mg/kg (samice), aplikováno v sezamovém oleji;
Rozpustnost: Nerozpustný ve vodě, rozpustný v hydrofobních rozpouštědlech.
Poznámky: Složka pryskyřice z konopí (čeleď Canabaceae) a hlavní účinná látka všech tzv. konopných drog.
list marihuany

Stránku vytovřil Ondřej Staněk